Veelgestelde vragen

 
 
Actie 21/03/2021: Waarom nu deze campagne?
  • Vermits de Belgische epidemiologische situatie plots verslechterd is naar meer dan 5000 besmettingen per dag en er een forse toename is in ziekenhuis- en IC opnames zijn wij als fitness/gezondheidsondernemers van oordeel dat de overheid de focus moet leggen op het vermijden van een derde golf.
  • Gezien de plotse toename in aantal besmettingen merken we op dat het moeilijk lijkt om de bevolking te blijven motiveren om de veiligheidsmaatregelen vol te houden. Dit zal naarmate de vaccinatiegraad toeneemt ons inziens steeds moeilijker worden. In onze fitnesscentra kunnen mensen een deel van hun vrijheid herwinnen maar wel onder strikt gecontroleerde, corona conforme omstandigheden. Fitnesscentra heropenen moet daarom een absolute prioriteit zijn, dit zal motiverend werken en is in het belang van de gezondheid van alle Belgen
  • De argumenten die we benadrukken met onze Miles for Smiles campagne worden steeds sterker.
  • Het FIGHt (Fitness Impact on Gain of Health) rapport verdient haar plaats naast het GEMS rapport en wij zullen dit overmaken aan de overheid.
  • MILES for SMILES: we hebben al bewezen dat we ook met binnenfitness coronaproof kunnen werken.
    Net nu moeten we onze leden motiveren om te blijven bewegen en dit steeds corona proof te doen. Miles for Smiles wordt een deugddoende mentale opsteker. Dat is nu echt nodig.
 
Actie 25/02/2021: Waarom nu deze campagne?

Premier De Croo liet weten op de persconferentie maandag ll dat er voor versoepelingen uitsluitend zou rekening gehouden worden met cijfers en wetenschap.

De fitness sector beschikt over de beste cijfers en wetenschap:

  • <pCIJFERS: 1 miljoen fitnessleden lopen beweegachterstand op en lopen daardoor schade op aan hun mentale en fysieke gezondheid. 1 miljoen mensen van de ploeg van 11 miljoen zit al 8 maand op de bank</p
  • CIJFERS: Fitness centra  waren tijdens corona 5 maanden open, 1 miljoen fitnessers bezochten 1x per week de club, dat maakt 20 miljoen bezoeken in 5 maanden, in die periode zijn NUL besmettingshaarden gerapporteerd door Sciensano. fitness is dus VEILIG
  • WETENSCHAP: een recente publicatie in the Lancet (A.Clark et al June 15, 2020) toont aan dat haast 50% van de Europeanen te kampen heeft met minstens 1 gezondheidsbedreigende onderliggende aandoening. Het is een WETENSCHAPPELIJKE Evidentie dat fitness de meest efficiente remedie is tegen deze welvaartziektes.

BESLUIT: Cijfers & Wetenschap bewijzen dat fitnesscentra onrechtmatig gesloten zijn en OPEN moeten.

 
 

Actie 21/02/2021: Waarom doen we deze actie nu?

Als ondernemers zijn we ons zeker bewust van het feit dat in noodsituaties noodmaatregelen dienden genomen worden. Dat heeft de overheid dan ook voortreffelijk gedaan.
Maar we zien dat de versoepelingen nu enerzijds al volop aan de gang zijn, anderzijds de verdere versoepelingen nu op het bord liggen bij experten en politici.
Meer bepaald: reeds einde 2020 gingen de niet-essentiële winkels open. Zwembaden volgden, nadien de rijscholen. Sinds vorige week zijn de kappers weer aan de slag en ook de zonnebankcentra, tatoeëerders en schoonheidsspecialisten mogen op 1 maart weer aan de slag.
Uiteraard hebben wij sympathie voor al onze collega-ondernemers en gunnen wij alle Belgen het licht in de ogen.
Wij kunnen niet anders dan nu, in deze gezondheidscrisis, de noodroep laten horen dat fitnesscentra open moeten om dringende gezondheidsredenen en dus absolute prioriteit verdienen bij versoepelingen.
 
Is dit veilig?
Deze actie gebeurt 100% corona proof. Dwz max 3 deelnemers en 1 begeleider/coach, onder de strikte veiligheidsvoorschriften zoals vastgelegd in het corona veiligheidsprotocol van onze sectorverantwoordelijke fitness.be
 
Waarom buiten? 
Vermits we officieel dienen gesloten te zijn beroepen we ons op de toelating tot buitensporten met max 4 personen om deze activiteit te verantwoorden binnen de geldende corona maatregelen
 
Kan ik meedoen als fitnesslid of symptatisant?
Uiteraard! Neem contact op met de lokale club (gegevens vind je in de lijst deelnemende centra) en maak een afspraak!
 
Kan ik meedoen als fitnessclub?
Uiteraard! Registreer je fitnessclub hier!
 
Zijn die aerosolen geen risico om te heropenen?
Ons doel als fitnessondernemer is om mensen gezond te maken. Wij wensen geen enkel risico te lopen dat mensen in onze fitnessclubs besmet zouden geraken.
Wij zijn ons bewust van het risico van aerosolen bij inspanning.
Om die reden hebben we tijdens de 5 corona maanden dat we open waren zeer strikte voorzorgsmaatregelen genomen. Het protocol van veiligheidsmaatregelen zoals vastgelegd door onze sectorverantwoordelijke fitness.be werd zeer nauwlettend toegepast. Steeds onder toezicht van een ‘corona’ coach.
Wij ontvingen in die periode ruim 1 miljoen regelmatige bezoekers in onze fitnessclubs.
Cijfers en onderzoek bewijzen dat onze veiligheidsmaatregelen echt werken.
Er werden geen besmettingshaarden vastgesteld door de 1000 contact tracers.
Op 15 januari werd dit bevestigd in een rapport van Fact Check Vlaanderen.
Wij hebben dus in de praktijk bewezen dat de aerosolen en andere besmettingsrisico’s in fitnesszalen tenietgedaan worden door de veiligheidsmaatregelen.
Fitnesscentra zijn veilig. Dat hebben we zelf bewezen.

 

Is fitness ook veilig met de ‘varianten’

De gebruikte klassieke  defensie lijnen (masker, afstand houden, ontsmetten enz) werken EVEN GOED voor alle varianten

 

Welke steunmaatregelen verwacht de fitnesssector van de overheid?

 
Als steunmaatregel wensen wij dat de overheid ons echt zou helpen bij het werven van nieuwe leden die vaak onrustbarende beweegachterstand hebben. Hun gezondheid heeft onze professionele hulp nodig.
 
Dit zou WIN (voor de gezondheid van de mensen), WIN (voor de economie van onze clubs) en WIN (voor de overheid wegens lagere ziektekost) betekenen.
 
Met dergelijke steunmaatregel kunnen wij onze rol als partner in de preventieve gezondheidszorg op een betekenisvolle en duurzame manier valideren.

Registreer je Fitnessclub hier

©2021 #FitnessOpenNow | #FitnessOpenNow is een samenwerking tussen kwalitatieve fitnessclubs van België